×
خرید
بودجه بندي
14,000 تومان 12,000 تومان

پاورپوینت بودجه و بودجه بندی سرمایه ای ۲۲۲ اسلاید pptx

خرید
بودجه و بودجه ریزی
14,000 تومان 12,000 تومان

پاورپوینت بودجه و بودجه ریزی ۱ و ۲ ۲۶۷ اسلاید pptx

خرید
تعریف بودجه
13,000 تومان

پاورپوینت تعریف بودجه و بودجه بندی سرمایه ای در مدیریت مالی ۱۲۴ اسلاید pptx

خرید
اصول تجارت
14,000 تومان 12,000 تومان

پاورپوینت اصول تجارت و کسب و کار اینترنتی ۲۰۷ اسلاید pptx

خرید
فضای مجازی
15,000 تومان 13,000 تومان

پاورپوینت فضای مجازی و آسیب های آن ۸۱ اسلاید pptx

خرید
اخلاق اداری
14,000 تومان 12,000 تومان

پاورپوینت اخلاق اداری و اخلاق مدیریت ۱۳۰ اسلاید pptx

خرید
اخلاق مديريت
14,000 تومان 12,000 تومان

پاورپوینت،اخلاق مدیریت و بررسی عوامل تاثیر گذار بر رفتار کارکنان در سازمان،۶۴ اسلاید،pptx

خرید
اخلاق مدیریت
14,000 تومان 12,000 تومان

پاورپوینت اخلاق مدیریت در مدیریت اداری ۲۰۲ اسلاید pptx

خرید
35,000 تومان 33,000 تومان

پاورپوینت جراحی های چشم و دانستنی های چشم ۳۲۰ اسلاید pptx

خرید
15,000 تومان 13,000 تومان

پاورپوینت روانشناسی تبلیغات ۱۴۱ اسلاید pptx

خرید
12,000 تومان 10,000 تومان

پاورپوینت آموزش پروتئوس طراحی پی سی بی ۱۳۲ اسلاید PPTX

خرید
10,000 تومان 9,000 تومان

پاورپوینت جنگ نرم: مبانی، ابزارها ۴۹ اسلاید pptx

0