پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

پاورپوینت حسابداری صنعتی یک 218 اسلاید PPTX

نویسنده
تاریخ انتشار
22 اسفند 1398
دسته بندی
تعداد بازدید
1046 بازدید
24,000 تومان
این پاورپوینت با موضوع حسابداري صنعتي يك با 218 اسلاید با عناوین زیرکارت ساعت – برای آنکه ساعات کار عوامل انسانی تولید در طول یک دوره ی معین زمانی اندازه گیری شود از کارت ساعت استفاده می شود. در این کارت جمع ساعات کار هر یک از افراد در هر یک از روزهای ماه را نشان می دهد.

این پاورپوینت با موضوع حسابداري صنعتي يك با 218 اسلاید با عناوین زیر

حسابداری صنعتی یک

فصل 7- گردآوري اقلام بهاي تمام شده دستمزد(نيروي كار)

فصل 8- گردآوري اقلام بهاي تمام شده سربار

فصل 9-نظام دائمي بهاي تمام شده-هزينه يابي سفارش كار

فصل 10-نظام دائمي بهاي تمام شده –هزينه يابي مرحله اي

فصل 11-سيستم هزينه يابي مرحله اي –كار در جريان ساخت

فصل 12-سيستم هزينه يابي مرحله اي –روش ميانگين درتعيين بهاي تمام شده

فصل 13-سيتم هزينه يابي مرحله اي –روش اولين صادره از اولين وارده

فصل 14- بهاي تمام شده استاندارد

فصل هفتم: گردآوری اقلام بهای تمام شده ی دستمزد

اسنادی که نشاندهنده ی میزان ساعات کار افراد است همچون کارت ساعت و برگه ی ساعت کار – به عنوان مبنایی برای تعیین دستمزد ناخالص آنها به کار برده می شود.

کارت ساعت – برای آنکه ساعات کار عوامل انسانی تولید در طول یک دوره ی معین زمانی اندازه گیری شود از کارت ساعت استفاده می شود. در این کارت جمع ساعات کار هر یک از افراد در هر یک از روزهای ماه را نشان می دهد.

به علاوه ساعت ورود و خروج در هر یک از روزها را نیز مشخص می کند. برگه ی ساعت کار – برگه ساعت کار مشخص می کند که هر یک از کارگران ساعات کار روزانه ی خود را صرف انجام چه کارهای مشخصی کرده است.

به این وسیله می توان دستمزد هر یک از کارکنان را به بهای تمام شده ی کارهای مشخصی که او انجام داده است منظور کرد.

دستمزد مستقیم به حساب کار در جریان ساخت و دستمزد غیر مستقیم به حساب کنترل سربار می رود.

فصل هشتم: گردآوری اقلام بهای تمام شده ی سربار.

بهای تمام شده ی سربار و تخصیص آن به کار در جریان ساخت برای یک دوره مالی:

هر یک از اقلام بهای تمام شده ی سربار را در یکی از سه گروه متغیر، ثابت و نیمه متغیر قرار می دهند.

سربار متغیر: مواد غیر مستقیم – دستمزد غیر مستقیم

سربار ثابت: استهلاک ساختمان کارخانه – عوارض سالیانه ملکی – اجاره سالانه ی ساختمان کارخانه.

سربار نیمه متغیر: بهای سوخت – آب و برق.

تخمین بهای تمام شده سربار (سربار تخمینی)

یکی از دو عامل کلیدی در تعیین نرخ جذب سربار، بهای تمام شده تخمینی سربار برای یک دوره ی مالی است.

برای آنکه بتوانیم تخمینی از بهای تمام شده ی سربار متغیر داشته باشیم باید بتوانیم بهای تمام شده ی سربار متغیر برای تولید یک واحد از کالا را برآورد کنیم.

طبعاً کل سربار متغیر مساوی با حاصلضرب مقدار تولید مورد انتظار در بهای سربار متغیر هر واحد کالاست. به این ترتیب، تخمین بهای تمام شده ی سربار متغیر برای دوره ی مالی بعد مستلزم برآورد مقدار تولید برای دوره بعد نیز هست.

تعیین نرخ سربار:

از آنجا که اقلام مختلف سربار به صورت جریانی مداوم و یکنواخت در طول یک دوره ی مالی واقع نمی شوند،

برای آنکه سربار قابل تخصیص به مقادیر تولید شده ی کالا در هر زمان – طی دوره – را بتوان تعیین کرد. باید از روشهایی برای این تخصیص و یا اصطلاحاً «جذب سربار» به تولید » استفاده کرد.

دو عامل کلیدی در محاسبه نرخ سربار وجود دارد:

جمع بهای تمام شده ی تخمینی برای سربار یک دوره ی معین.

سطح فعالیت تخمینی (تخمینی از میزان تولید) طی همان دوره.

فصل نهم:نظام دائمی بهای تمام شده: هزینه یابی سفارشات

حسابداری صنعتی یک

که مرکز تجمع کلیه اقلام بهای تمام شده مربوط به یک سفارش معین است و مانده مجموعه حسابهای کار در جریان سفارشها، نشاندهنده مانده کار در جریان ساخت کل واحد تولیدی در زمان معین است.

روش تعیین بهای تمام شده سفارشات:

بهای مواد مستقیم تخصیص یافته به یک سفارش معین به حساب کار در جریان آن سفارش منظور می گردد.

و نیز بهای تمام شده مواد غیر مستقیم مصرفی برای هر سفارش به حساب سربار منظور می گردد.

ثبتهای لازم:

خرید مواد:  * موجودی مواد اولیه (بدهکار)، حسابهای پرداختنی یا وجه نقد (بستانکار)

صدور مواد از انبار جهت تولید: * کار در جریان ساخت – سفارش

حساب کنترل سربار کارخانه – دپارتمان تولید     (بدهکار)

موجودی مواد اولیه (بستانکار)

دستمزد مستقیم: *کنترل دستمزد (بدهکار)، دستمزد پرداختن(بستانکار)

سربار کارخانه: * کنترل سربار

هزینه استهلاک ماشین آلات

هزینه استهلاک ساختمان کارخانه

هزینه مصارف عمومی

هزینه متفرقه

انتقال بهای تمام شده سفارشی تکمیل شده (و منتقله به انبار):

* موجودی کالای ساخته شده

کار در جریان ساخت – سفارش

انتقال (یا حمل کالا) به شرکت سفارش دهنده:

* حسابهای دریافتنی – شرکت A (سفارش دهنده)

بهای تمام شده کالای فروش رفته

موجودی کالای ساخته شده

فروش

 

ضایعات تولید در سیستم هزینه یابی سفارشات:

حسابداری صنعتی یک

ضایعات عادی موجب افزایش بهای تمام شده سفارشات مربوطه می گردد.

بهای قابل بازیافت واقعی یا تخمینی ضایعات قابل بازپرداخت یا فروش از بهای تمام شده

سفارشات باید خارج شود و به صورت یک دارایی، تا هنگام فروش یا مصرف مجدد، حساب آن نگهداری شود. (مثلا در حسابی تحت عنوان موجودی ضایعات قابل فروش)

ثبتهای لازم به هنگام انتقال کالای تکمیل شده به انبار و فروش ضایعات مربوطه در روزها یا ماههای بعد:

* موجودی کالای ساخته شده

ضایعات قابل بازیافت

کار در جریان ساخت – سفارش

* بانک(بد)

ضایعات قابل بازیافت(بس)

درآمدهای متفرقه(بس)

مثال: شرکت هدایت از سیستم هزینه یابی سفارشات استفاده می کنند.

 

جمع هزینه های تولید اضافه شده در طول سال 1000000 که مبتنی بر مواد سیستم واقعی و دستمزد مستقیم

واقعی است سربار منظور شده به حساب تولیدات بر مبنای رقم دستمزد واقعی صورت می گیرد.

 

بهای تمام شده کالای تولید شده 970000 ریال برمبنای دستمزد مستقیم واقعی مواد مستقیم واقعی و سربار

هزینه های عمومی بر اساس 75% دستمزد واقعی به حساب کار در جریان منظور کل سربار منظور شده به حساب کار در جریان 27% هزینه های تولید بوده

موجودی کار در جریان اول دوره ارا 80% کار در جریان آخر دوره بوده.

فصل دهم: نظام دائمی بهای تمام شده هزینه یابی مرحله ای

روشهای محاسبه بهای تمام شده کالا بر اساس محاسبه آن در هر مرحله از تولید کالا.

تعریف هزینه یابی مرحله ای:

حسابداری صنعتی یک

در مواردی که تولید کالا به صورت انبوه یا به صورت مداوم صورت می گیرد .

معمولاً به کارگیری سیستم هزینه یابی مرحله ای مناسبتر است. این روش هزینه یابی مرحله ای، عناصر اصلی بهای تمام شده یا هزینه های تولید را بر اساس مراحل تولید یا آنچه اصطلاحاً مراکز هزینه یا مراکز بهای تمام شده خوانده می شود نگهداری می کند.

به هر حال آنچه کارگاه، دپارتمان، مرحله یا مرکز هزینه خوانده می شود مسئول هزینه هایی است که در آن دپارتمان واقع می شودو در حوزه ی عمل آن صورت می گیرد.

و سرپرست تولید در هر مرحله یک گزارش بهای تمام نشده تولید تهیه می کند که در واقع صورتی از همه اطلاعات جزئی است.

سیستم هزینه یابی مرحله ای نشان می دهد که بهای تمام شده ی تولید مربوط به یک دوره ی مالی را چگونه بین مراحل مختلف تولید تقسیم کرده ایم.

که این تنها یک مرحله ی میانی است و هدف نهایی از این سیستم محاسبه ی جمع بهای تمام شده ی هر واحد از کالای تولید نشده و نهایتاً تعیین سود شرکت از تولید این کالاست.

یک سیستم هزینه یابی مرحله ای دارای ویژگی های زیر است:

اقلام بهای تمام شده بر اساس مرحله ی تولیدی یا مرکز هزینه معین انباشته و ثبت می شوند.

هر مرحله ی تولیدی دارای یک حساب کار در جریان ساخت مخصوص به خود در دفتر کل می باشد.

از روش یافتن «واحدهای معادل» برای تعیین حجم کالاهای در جریان ساخت، در پایان هر دوره استفاده می شود.

بهای تمام شده یک واحد کالای تولید شده در هر دپارتمان برای یک دوره ی مالی معین می شود.

واحدهای تکمیل شده و بهای تمام شده آنها به مرحله بعدی یا انبار منتقل می شود.

جمع بهای تمام شده در هر مرحله ی تولیدی و بهای تمام شده ی عملیات آن مرحله برای یک واحد کالا، متناوباً و در فواصل زمانی معین مورد تحلیل و محاسبه قرار می گیرد.

اقلام بهای تمام شده در هر یک از مراحل تولید:

کالای تکمیل شده برای یک مرحله حالت مواد اولیه برای مرحله ی بعدی را دارد تا آن هنگام که کالا همه ی مراحل تولید را پشت سر گذاشته و به صورت کالای ساخته شده درآید.

طبعاً بهای تمام شده ی هر واحد کالا همزمان با عبور از مراحل مختلف تولیدی رفته رفته افزایش می یابد.

گردش فیزیکی محصولات در جریان ساخت در سیستم بهای تمام شده ی مراحل تولید (هزینه یابی مرحله ای) گردش فیزیکی واحدهای کالا و بهای تمام شده ی آنها از میان مراحل مختلف تولید،

تعداد واحدهایی که در این دوره اقدام به تولید آنها نشده و =        واحدهای تکمیل شده موجود در این مرحله

یا از مراحل قبلی دریافت شده واحدهای نیم ساخته ی پایان دوره

حساب کار در جریان ساخت در هر مرحله در اثر بهای تمام شده مواد، دستمزد و سربار و همچنین بهای تمام شده منتقل شده از مرحله ی قبل بدهکار می شود .

هنگامی که واحدهای در دست ساخت تکمیل شد، حساب کار در جریان ساخت دپارتمان مربوط به اندازه ی بهای تمام شده ی کالای منتقل شده بستانکار می شود.

ترتیب مراحل تولید در شرکتهای مختلف، بسته به نوع فعالیت این شرکتها، به یکی از سه شکل زیر است:

متوالی، موازی و گزینشی.

شکل متوالی مراحل تولید

و…..

حسابداری صنعتی یک

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پاورپوینت حسابداری صنعتی یک 218 اسلاید PPTX”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: سرزمین فایل
  • فروشنده: mm41
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0
پاورپوینت حسابداری صنعتی یک 218 اسلاید PPTX

24,000 تومان